Kontakt

Kierownik szkoły Justyna Gołąbek

E-mail: remseck@orpeg.pl

Telefon: 0049 170 295 34 96 - w soboty w godz. 8:30 - 9:00 i 11:45 -13:00

oraz w czwartki i  piątki.

 

 

Godziny przyjęć interesantów w soboty w dniach pracy szkoły:

w godz. od 8:30 do 9:00 oraz 11:45 – 13:00