Wychowawstwa klas

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany

przedmiot

Sala

Wychowawstwo

Nauczyciel

Nauczyciel

 

ROK  SZKOLNY

2020/2021

 

 

 

1

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

2

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

3

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

4

 

język polski

wiedza o Polsce

 

 

 

 

5

 

język polski

 

 

 

 

6

 

język polski

 

 

 

 

7

 

język polski

 

 

 

 

8

 

język polski

 

 

 

 

9

 

 

wiedza o Polsce

 

 

 

10

 

 

wiedza o Polsce

biblioteka