Szkoła Polska im. Fryderyka Chopina przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Remseck Szkoła Polska im. Fryderyka Chopina przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Remseck

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Remseck umożliwia uczniom, spełniającym obowiązek nauki w szkołach niemieckiego systemu oświaty, uzupełnianie wykształcenia z języka polskiego i wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich, określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2019 r. Oznacza to , że dzieci polskie mieszkające w Niemczech nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć