Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK

Kalendarz

Rok szkolny 2021/2022 (34 spotkania)
I semestr (17 spotkań)
II semestr (17 spotkań)
wrzesień 18.09.2021 25.09.2021 luty 19.02.2022 26.02.2022
październik 09.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 30.10.2021 marzec 05.03.2022 12.03.2022 19.03.2022 26.03.2022
listopad 13.11.2021 20.11.2021 27.11.2021 kwiecień 02.04.2022 09.04.2022 30.04.2022
grudzień 04.12.2021 11.12.2021 18.12.2021 maj 07.05.2022 14.05.2022 21.05.2022
styczeń 15.01.2022 22.01.2022 29.01.2022 czerwiec 25.06.2022
luty 05.02.2022 12.02.2022 lipiec 02.07.2022 09.07.2022 16.07.2022 23.07.2022